BOLSZEZIEMIELSKA TUNDRA

pagórkowata nizina w eur. części Rosji, między Uralem a rz. Peczorą, wchodząca w skład Niz. Północnorosyjskiej; wys. do 250 m; klimat subpolarny; obszar wiecznej zmarzliny; tundra i lasotundra, na płd. - tajga; hodowla reniferów i zwierząt futerkowych; myślistwo; wydobycie węgla w Peczorskim Zagłębiu Węglowym; złoża ropy naft. i gazu ziemnego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama