MAŁOZIEMIELSKA TUNDRA

nizina w eur. części Rosji nad M. Barentsa; oddzielne wzgórza morenowe; silnie zabagniona, liczne jeziora; roślinność tundrowa; hodowla reniferów, łowiectwo zwierząt futerkowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama