PÓŁNOCNOPODLASKA NIZINA

zachodnia część Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich, przedłużenie Nizin Środkowopolskich, od których różni się klimatycznie i geobotanicznie; wys. do 238 m; obniżona w wyniku procesów geologicznych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego; kompleksy leśne Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej; wyróżnia się Wysoczyznę Kolneńską, Kotlinę Biebrzańską, Wysoczyznę Białostocką, Wzgórza Sokólskie, Wysoczyznę Wysokomazowiecką, Dolinę Górnej Narwi, Równinę Bielską, Wysoczyznę Drohicką.

Reklama

Powiązane hasła:

BIEBRZA, SUPRAŚL, BIEBRZAŃSKA KOTLINA, DROHICZYŃSKA WYSOCZYZNA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama