ARDEN-CLOSE Charles Frederick

sir (1865-1952)

angielski topograf i geodeta; przew. Król. Towarzystwa Geogr., prezes Międzynar. Unii Geogr.; inicjator opracowania międzynar. mapy świata.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama