BABIŃSKI Henryk

(1851-1927)

inżynier górnik, poszukiwacz złóż złota, diamentów, węgla kamiennego w Ameryce Płn.; 1900 osiadł w Paryżu, zarządzając szpitalami i sanatoriami swego brata Józefa, gdzie zasłynął jako kucharz i pod ps. Ali Bab zredagował wielką encyklopedię gastronomiczną (1800 stron) Gastronomie pratique... - uważaną za podstawowe dzieło o kuchni franc., wielokrotnie wznawianą.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama