BARTH Heinrich

(1821-1916)

niemiecki geograf i podróżnik, prof. uniw. berlińskiego; 1849-55 przez Saharę i Sudan dotarł w okolice jez. Czad (odkrył rz. Benue i dostał się do Timbuktu, niedostępnego wówczas dla Europejczyków); owocem wyprawy była dokumentacja topograficzna, etnograficzna i językoznawcza badanych terenów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama