BIRKENMAJER Krzysztof

(ur. 1929)

geolog, prof. Inst. Nauk Geologicznych PAN, czł. PAN; uczestnik 16 wypraw polarnych na Spitsbergen, Grenlandię i Antarktydę, kilkakrotnie kierownik; prace poświęcone stratygrafii i tektonice Arktyki, zach. Antarktyki, zagadnieniom paleomagnetyzmu, także Karpatom.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama