CHABOT George

(1890-1975)

geograf franc., prof. uniw. w Dijon i Sorbony; prowadził badania z zakresu geografii regionalnej, geografii człowieka, osadnictwa oraz kartografii; twórca monografii geogr. Francji i Skandynawii; czł. honorowy Pol. Tow. Geograficznego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama