CHRISTALLER Walter

(1893-1969)

geograf niem.; prace teoretyczne z zakresu geografii osadnictwa; autor teorii ośrodków centralnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama