Reklama

AŁTAJ

Republika Ałtaju

republika federacyjna Rosji w Kraju Ałtajskim; pow. 92,6 tys. km2; 194 tys. mieszk. (1990), gł. Rosjanie (60,4%) i Ałtajczycy - Ojraci (31,8%), Kazachowie; stol. Gornoałtajsk; klimat umiarkowany, chłodny kontynentalny, suchy; rz. Karun i Bija (źródłowe Obu); jeziora (m. in. Teleckie), liczne lodowce; 1/4 powierzchni pokrywa tajga, znaczne obszary stepowe; podstawą gospodarki hodowla owiec, kóz, bydła, jaków, marali (jeleni cennych ze względu na panty - rogi stosowane po sproszkowaniu w azjatyckiej medycynie); w kotlinach uprawa owsa i jęczmienia; przem. drzewny, włókienniczy, skórzany, spożywczy. Od 1922 Ojracki Obwód Autonomiczny, 1948 przemianowany na Gornoałtajski, 1991 podniesiony do rangi republiki autonomicznej w Federacji Rosyjskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama