CZUKOCKI OKRĘG AUTONOMICZNY

okręg autonomiczny w Federacji Ros., między M. Beringa, M. Czukockim i M. Wschodniosyberyskim; pow. 737,7 tys. km2, 156 tys. mieszk. (1990), gł. Rosjan, Czukczów, Eskimosów, Ewenków, Koriaków, Jukagirów; stol.: Anadyr; przeważają wyżyny i góry (do 1853 m); klimat subpolarny; gł. rz.: Anadyr, liczne jeziora; na całym obszarze występuje wieczna zmarzlina; na płn. pustynia arktyczna i tundra przechodząca na płd. w lasotundrę; wydobycie złota, rud cyny, węgla kam.; hodowla reniferów, rybołówstwo, myślistwo; Bilibińska Elektrownia Jądrowa; terytorium zamieszkałe od czasów paleolitu przez Czukczów i Eskimosów, w XVIII w. włączone do Rosji, przy stałych buntach Czukczów; w latach 30. XX w. rejon łagrów; 1991 nieudane próby osiągnięcia suwerenności.

Reklama

Powiązane hasła:

WRANGLA WYSPA, ANADYR, CZUKOCKIE GÓRY, CZUKCZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama