EŁCKIE POJEZIERZE

część wsch. Pojez. Mazurskiego, graniczy z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich na zachodzie i Pojez. Litewskim na wschodzie; rzeźba terenu glacjalna, pow. pagórkowata do wys. 223 (w Puszczy Boreckiej) i 219 m (w G. Piłackich); kilka jezior, najw. Rajgrodzkie (pow. 15 km2), Selmęt Wielki, Łaśmiady; przepływa przez nie rz. Ełk; region rolniczy i turystyczny; gł. miasta Ełk, Olecko.

Reklama

Powiązane hasła:

RAJGRODZKIE JEZIORO, WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH KRAINA, MAZURSKIE POJEZIERZE, ZACHODNIOSUWALSKIE POJEZIERZE, WYDMIŃSKIE JEZIORO, ŁAŹNO, EŁK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama