LUBAWSKI GARB

płn.-wsch. część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego; graniczy z Pojezierzem Mazurskim i Niz. Północnomazowiecką; obszar wzgórz morenowych, sięgający 312 m wys. (Dylewska Góra); rzeźba terenu urozmaicona, kilka niewielkich jezior; na obszarze L.G. leży pole bitwy Grunwald; gł. m.: Lubawa, Nidzica, Lidzbark.

Reklama

Powiązane hasła:

NIDZICA, OLSZTYŃSKIE POJEZIERZE, POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE POJEZIERZA, STĘBARK, LIDZBARK, DYLEWSKA GÓRA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama