WSCHODNIOBAŁTYCKIE POJEZIERZA

obszar stanowiący przedłużenie Pojezierzy Południowobałtyckich, rozpościerający się od rz. Pasłęki przez Pojezierze Mazurskie w kierunku płn.-wsch. i przez pojezierza Zachodniosuwalskie i Wschodniosuwalskie (stanowiące część Pojezierza Litewskiego) na teren Białorusi, Litwy, Łotwy i płn.zach. części Rosji; na płd. granicę P.W. wyznacza zasięg ostatniego zlodowacenia, cechującego się występowaniem jezior i ciągami moren czołowych; wys. 100-309 m (Szeska Góra).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama