ZACHODNIOSUWALSKIE POJEZIERZE

zach. część Pojezierza Litewskiego leżąca na wsch. od Wzgórz Szeskich i Pojezierza Ełckiego, na zach. od górnego biegu Czarnej Hańczy, między Puszczą Romincką na płn. a Puszczą Augustowską na płd. wsch.; wysokie (do 240 m) wały morenowe poprzecinane południkowo rynnami lodowcowymi z jeziorami; najdłuższa z nich to rynna Rospudy z niewielkimi jeziorami (m.in. Rospuda, Gabroś, Bolesty); płn.-wsch. kraniec P.Z. leży na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Reklama

Powiązane hasła:

WSCHODNIOBAŁTYCKIE POJEZIERZA, SUWALSKIE POJEZIERZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama