ANADYR

(rz.)

rzeka w azjat. części Rosji; dł. 1150 km; pow. dorzecza 191 tys. km2; źródła na Płaskowyżu Anadyrskim, bieg kręty, uchodzi estuarium do M. Beringa; gł. dopływy: Jeropoł, Majn, Bieła, Tanjurer; zamarza na 8 miesięcy w roku; w dorzeczu złoża węgla kam. i złota; ujście A. odkrył 1648 S.I. Dieżniew; rzekę opisał w XVIII W. D. Łaptiew.

Reklama

Powiązane hasła:

CZUKOCKI OKRĘG AUTONOMICZNY, ŁAPTIEW, ANADYR, DIEŻNIEW Siemion I., CZUKOCKI OKRĘG AUTONOMICZNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama