BIAŁA NIDA

rzeka, odcinek źródłowy Nidy do połączenia z Czarną Nidą; dł. 52,4 km, pow. dorzecza 1029 km2; źródła na Płaskowyżu Jędrzejowskim, płynie przez Wyż. Przedborską i Wyż. Kielecką; koryto miejscami szerokie do kilku km (nurt rozdzielony na liczne strumyki), zabagnione; brzegi porośnięte lasami; gł. msc. nad B.N. - Radków, Oksa, Tyniec, Żerniki; upamiętniona przez S. Żeromskiego w powieści Wierna rzeka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama