BIRIUSA

Ona

rzeka w azjat. części Rosji, w obwodzie irkuckim i Kraju Krasnojarskim; dł. 1012 km, pow. dorzecza 54,7 tys. km2; źródła w Sajanie Wsch.; przepływa płd.-zach. część Wyż. Zachodniosyberyjskiej, łącząc się z Czuną tworzy rz. Tasiejewę; zamarza na pół roku; spławna, w środk. biegu żeglowna.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama