BOBRZA

(rz.)

rzeka w G. Świętokrzyskich, pr. dopływ Czarnej Nidy; dł. 49 km, pow. dorzecza 379 km2; płynie wartkim nurtem przez Pasmo Oblęborskie, przełomem między Pasmem Zgórskim a Posłowickim, w dolnym biegu pn. Trupieniec; uchodzi k. Wolicy; mocno zanieczyszona; nad B. leżą Samsonów, Szczukowskie Górki, Słowik, Białogon (dzielnica Kielc).

Reklama

Podobne hasła:

  • BOBRZA, (m.)
  • bóbr, ogon bobra, czytać o...
  • Bóbr, nurt Bobru, most na Bobrze...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama