BROK

Broczek, Broczysko

rzeka na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, pr. dopływ Bugu; dł. 73 km; pow. dorzecza 810 km2; gł. dopływy: Brok Mały, Jasionka, Struga; nad B. leży Wysokie Mazowieckie, Zaręby Kościelne, Brok (u ujścia).

Reklama

wieś w woj. kujawsko-pomorskim, powiat lipnowski.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama