WĘGORAPA

ros. Angrapa

rzeka na Pojezierzu Mazurskim, l. źródłowy dopływ Pregoły; dł. 140 km; płynie częściowo przez terytorium Polski (44 km), częściowo Rosji (enklawa Kaliningradzka); pow. dorzecza 3547 km2; wypływa z jez. Mamry powyżej Węgorzewa, poprzez Wielkie Jez. Mazurskie połączona Pisą z dorzeczem Wisły, na wys. Jakunowa meandruje, przekracza granicę w Mieduniszkach, po czym łączy się z Wystruciem; gł. dopływy: Gołdapa i Pisa.

Reklama

Powiązane hasła:

MAZURSKIE POJEZIERZE, Angrapa

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama