ADHEZYJNA WODA

wilgoć skalna

woda podziemna zatrzymana w porach i szczelinach skalnych.

Reklama

Powiązane hasła:

WILGOĆ SKALNA, WODA BŁONKOWATA, PODZIEMNE WODY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama