BAGNO

obszar podmokły, porośnięty specyficzną roślinnością; powstający w miejscach o utrudnionym odpływie wód gruntowych i opadowych lub w następstwie zarastania zbiorników wodnych; wskutek deficytu tlenu zachodzą w nim spowolnione procesy rozkładu materii organicznej, zaś obumarłe szczątki roślinne tworzą torf.

Reklama

Powiązane hasła:

ŻABY, KALAHARI, KATTARA, KAPTURNICA, ZALESIANIE, LAKE DISTRICT, LAGUNA, ZASKÓRNE WODY, WYWŁÓCZNIK, MORSTON MOOR

Podobne hasła:

  • BAGNO, Jeśli przyśni ci się,...
  • BAGNO, (m.)
  • bagno, 1. „szkoła”; 2.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama