BAROMETRYCZNY EFEKT

efekt wysokości

zjawisko zmiany natężenia promieniowania kosmicznego w zależności od wysokości (a więc i od ciśn. atmosferycznego).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama