BATOMETR

batymetr

przyrząd do pomiaru głęb. i do pobierania próbek wody z różnych głębokości morza lub innego basenu wodnego, w celu określenia jej składu i temp.; zwykle w formie naczynia (w przypadku pomiaru temp. wody - izolowanego cieplnie) zawieszonego na lince mierniczej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama