BIFURKACJA RZEKI

rozdzielenie się koryta rzeki na dwie lub więcej odnóg, które płyną w różnych kierunkach i należą do różnych dorzeczy; b.r. występuje na terenach płaskich, często bagnistych (np. Obra pod Wolsztynem).

Reklama

Powiązane hasła:

KALIX, ORINOKO, CASIQUIARE, TORNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama