CECHSZTYN

późna epoka permu, a także górna warstwa utworów okresu permskiego, zawierająca osadzone w morzu wapienie, dolomity, łupki itd.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama