CHEMICZNE SKAŁY

skały osadowe powstałe przez wytrącenie się i osadzenie rozpuszczonych w wodzie substancji chem.; wytrącenie następuje z roztworów przesyconych wskutek odparowania wody w zbiorniku (ewaporaty) lub reakcji chem.; m.in.: dolomity, wapienie, skały gipsowe i solne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama