DEGLACJACJA

zanik pokrywy lodowcowej i odsłanianie obszaru wskutek jej topnienia i rozpadu na płaty lodu martwego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama