DELTA

(geogr.)

obszar utworzony przez odkładanie materiałów osadowych (piasek, muł) przy ujściu rzeki do morza lub jeziora; ma kształt płaskiego stożka, powoduje rozdzielanie się rz. na liczne rozgałęzienia, powstaje przy zbiornikach zamkniętych lub zatokach, gdzie działalność budująca rz. jest silniejsza od niszczącego działania przypływów i odpływów.

Reklama

Tabele:

  • delta, pokazać deltę Nilu...
  • delta, geogr. obszar przy ujściu...
  • DELTA, (lotn.)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama