DEPOZYCJA

akumulacja osadów

proces odkładania materiału transportowanego w dowolny sposób (przez wiatr, wodę, lodowiec); sedymentacja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama