DOLINA

obniżenie pow. ziemi

o nachyleniu jednokierunkowym, podłużne, powstałe w wyniku erozji gleby spowodowanej działaniem wód płynących oraz ruchami denudacyjnymi (osuwanie, osiadanie i in. ruchy masowe); w wyniku działania wód stale płynących powstaje d. rzeczna, której ukształtowanie zależy od takich czynników jak rzeźba terenu, rodzaj podłoża, klimat, charakter rzeki; rozróżnia się d. wąskie o skalistych zboczach, zw. gardzielami, duże d. jary, d. wyciosowe (występujące najczęściej) o dnie wąskim i stromych zboczach, rozwartych w kształcie litery V, d. płaskodenne, d. nieckowate i in.; d. suche powstałe w wyniku wód płynących okresowo w klimacie gorącym; d. rzeczne przekształcone przez działanie lodowca.

Reklama

Podobne hasła:

  • dolina, 1. „stan załamania...
  • DOLINA, wieś w , powiat iławski.(...)
  • DOLINA, SYNONIM: wąwóz, pradolina...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama