EGZARACJA

destrukcyjna działalność lodowca polegająca na wyrywaniu z podłoża bloków i okruchów skalnych (detrakcja) oraz ścieraniu (abrazja) wleczonych okruchów i skał podłoża przez przesuwający się lodowiec; w wyniku e. powstają m.in. brańce i żłoby lodowcowe, np. w Skandynawii, w Alpach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama