EKOCYD

ostatnia faza całkowitego zniszczenia środowiska naturalnego (zabicia wszelkiego życia) na danym obszarze w wyniku działalności człowieka; w szerszym ujęciu także w wyniku przyczyny naturalnej, np. zalania danego terenu lawą wulkaniczną.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama