Reklama

HALMYROLIZA

wietrzenie podmorskie skał, spowodowane gł. ich rozkładem chem. pod wpływem słonej wody i związków chem. wydzielanych przez rozkładające się szczątki organiczne (siarkowodór, amoniak, dwutlenek węgla); h. zachodzi tylko na obszarach dna morskiego, gdzie skały nie są szybko przykrywane świeżymi osadami; podmorskie wietrzenie szkliw i popiołów wulkanicznych prowadzi do powstawania bentonitu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama