Reklama

HYDRAGRILIT

gibbsyt

minerał, wodorotlenek glinu; biały, jasnoszary, zielonawy lub czerwonawy; składnik boksytówlaterytów; gł. złoża we Francji, na Węgrzech, w Jugosławii, Afryce Zach., USA i in.; ruda glinu; stosowany w przemyśle chem., do produkcji materiałów ogniotrwałych i ściernych, farb, katalizatorów, jako absorbent przy oczyszczaniu olejów.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama