INTERPLUWIALNY OKRES

suchy okres w strefie zwrotnikowej właściwy interglacjałowi w wyższych szer. geogr.; charakteryzował się wzrostem temp. i spadkiem ilości opadów atmosf.; w rezultacie powiększyły się obszary pustynne i półpustynne, a równocześnie zanikały wody powierzchniowe.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama