WYDMA

Reklama

piaszczyste wzniesienie o asymetrycznych stokach, usypane przez wiatr; zależnie od miejsca występowania rozróżnia się w. pustynne, nadmorskie, śródlądowe, wędrujące; z uwagi na kształt i położenie względem kierunku wiatru: w. podłużne (wały zgodne z kierunkiem wiatru), poprzeczne (prostopadłe do kierunku wiatru), paraboliczne (w kształcie łuku), gwiaździste, kopulaste, piramidalne (różnorodne kształty).

Powiązane hasła:

ŁEBSKO, KALAHARI, WYDMOWA ROŚLINNOŚĆ, BARCHAN, LANDY, WYDMUCHRZYCA, KAMPINOSKI PARK NARODOWY, ZALESIANIE, PIASKOWNICA ZWYCZAJNA, ŚWIERGOTEK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama