CZĘSTOCHOWSKA WYŻYNA

część płn. Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, oddzielona na południu dolinami Białej Przemszy i Szreniawy od Wyż. Olkuskiej, a na północy przełomowym odcinkiem Warty od Wyż. Wieluńskiej; wys. 300-400 m (najw. Ogrodzieniec 450 m); zbudowana z wapieni jurajskich, obfituje w zjawiska krasowe (jaskinie, wywietrzyska, leje, ostańcowe wierzchołki zw. mogotami); rejon turystyczny (parki krajobrazowe Stawki i Orlich Gniazd), częściowo zagospodarowany rolniczo; gł. miasta: Wolbrom, Żarki, na płn. krańcu Częstochowa.

Reklama

Powiązane hasła:

ŻARKI, PILICA, CZARNA PRZEMSZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama