TENCZYŃSKI GARB

Tenczyński Grzbiet

część Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, odcięta Rowem Krzeszowickim od Wyż. Olkuskiej; pow. 273 km2; wys. do 415 m; T.G. ma charakter zrębu tektonicznego opadającego uskokami ku Bramie Krakowskiej; złożona budowa geologiczna: obok wapieni jurajskich skały paleozoiczne, w tym permskie skały wulkaniczne - melafiry i porfiry; grzbiet przecięty doliną Rudawy i kilkoma dolinami (Mnikowska, Będkowska); region atrakcyjny turystycznie, kilka parków krajobrazowych (Rudniański, Tyniecki, Tenczyński); przedłużeniem T.G. jest parę pojedynczych wzgórz zrębowych (Tyniec, Sowiniec, Skałka, Krzemionki) na obszarze Bramy Krakowskiej; wzdłuż biegnie autostrada Kraków-Katowice (ukończona jako dwupasmowa droga ekspresowa 1982).

Reklama

Powiązane hasła:

TENCZYŃSKI GRZBIET, KRAKOWSKA BRAMA, ALWERNIA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama