TIMAN

obszar wyżynny w Rosji eur., rozciągający się na dł. ok. 900 km między Zat. Czoską (M. Barentsa), a źródłami Wyczegdy; przecięty na część płn. i płd. rzekami Piżma Peczorska i Piżma Mezeńska, wysoki do 471 m; powstały w orogenezie kaledońskiej, zbudowany z łupków, piaskowców i wapieni; w części płn. roślinność tundrowa, w płd. rzadkie lasy iglaste (sosna, świerk, jodła); krajobraz pagórkowaty, liczne bagna; złoża ropy naft. i gazu ziemnego; region słabo zaludniony, gospodarka oparta na przem. wydobywczym, pozyskiwaniu drewna, a także na myślistwie i hodowli reniferów.

Reklama

Powiązane hasła:

MEZEŃ, WYCZEGDA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama