URZĘDOWSKIE WZNIESIENIA

płd.-zach. część Wyż. Lubelskiej, między Roztoczem a Małopolskim Przełomem Wisły; wys. do 270 m; mają charakter falistej wysoczyzny, erozyjnie rozczłonkowanej przez pr. dopływy Wisły i górną Bystrzycę; opadają ku Kotlinie Sandomierskiej ostrym uskokiem, wys. ok. 70 m; zbudowane z piaskowców i wapieni, miejscami gleby lessowe; gł. miasto na U.W. - Kraśnik.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama