WITIMSKA WYŻYNA

płaskowyż w azjat. części Rosji (Zabajkale) w dorzeczu górnego Witimu; szerokie wzniesienia (wys. do 1600 m) przeplecione długimi obniżeniami; ślady dawnej działalności wulkanicznej; na działach wodnych tajga modrzewiowa, w obniżeniach - zarośla brzozy, łąki i bagna; źródła mineralne; Rezerwat Witimski.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama