KAMIEŃSKI

Henryk Michał, ps. Filaret Prawdowski, XYZ (1813-65)

działacz polit., publicysta, filozof i ekonomista; uczestnik powstania listopadowego; od 1842 czł. Związku Narodu Pol.; 1845-50 na zesłaniu; 1851 emigrował do Szwajcarii; jego poglądy filoz. wyrastały z heglizmu, saintsimonizmu i historyzmu pol. demokratów; twórca koncepcji własności jako społ. formy panowania nad przyrodą oraz człowieka jako istoty świadomie tworzącej całokształt życia społ.; filozofia K. wywoływała sprzeciw u współczesnych; O prawdach żywotnych narodu polskiego, Rosja i Europa. Polska, Demokracja w Polszcze.

Reklama

Powiązane hasła:

KIROW, FILARET PRAWDOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama