BANDURA Jerzy

(1915-87)

rzeźbiarz i grafik, prof. ASP w Krakowie; twórca monumentalnych rzeźb i pomników: upamiętaniający bitwę pomnik na polach Grunwaldu (z W. Cęckiewiczem, 1960), pomniki A. Mickiewicza w Nowym Sączu, M. Kopernika w Chorzowie; także rzeźby o tematyce sportowej (Crawl - srebrny medal w międzynar. konkursie olimpijskim w Londynie, 1948) i sakralnej; autor drzeworytów, w których kontynuował tradycje przedwojennego Rytu, plakatów (nagroda w międzynar. konkursie na plakat ONZ, 1947) i ekslibrisów, prace medalierskie, projekty mebli, witraży i mozaik.

Reklama

Powiązane hasła:

CĘCKIEWICZ Witold, POLSKA. SZTUKA. SZTUKA PO 1945

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama