LISSITZKY

El, właśc. Eliezer M. Lisicki (1890-1941)

malarz, rzeźbiarz, grafik i architekt rosyjski; jeden z czołowych przedstawicieli ros. konstruktywizmu; początkowo działał w Witebsku współpracując z grupą żydowskich grafików, m.in. z M. Chagallem, przy ilustrowaniu książek; 1918-20 prof. architektury i grafiki na Akademii w Witebsku; 1919 poznał K. Malewicza, zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne z prostych figur geometrycznych, tzw. Proun, które były punktem wyjścia dla jego projektów arch. lub prac graficznych; współpracował z Bauhausem i grupą De Stijl przebywając 1922-28 w Niemczech i Szwajcarii; po powrocie do Związku Radzieckiego poświęcił się typografii, projektowaniu form przemysłowych, architektury wnętrz. Jego słynną pracą była ekspozycja sztuki nowoczesnej w Muzeum Miejskim w Hanowerze, zniszczona później przez hitlerowców; zaprojektował też kilka pawilonów radzieckich na wystawy międzynarodowe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama