ZAMECZNIK

Stanisław (1909-71)

architekt i grafik; brat Wojciecha; studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; prof. PWSSP w Poznaniu (od 1965); w swej twórczości zajmował się gł. wystawiennictwem, wystawa była dla niego przestrzenią emocjonalnie aktywną: projekt Pawilonu Węgla na wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 (wraz z bratem), pawilony na różne targi międzynar., scenariusze i oprawy wielu wystaw, m.in. W. Fangora w formie environmentu w Teatrze Żydowskim w Warszawie (1958), wystawy rzeźb H.S. Moore'a w Warszawie (1959), wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie, stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym tamże, projekt rozbudowy gmachu Zachęty w Warszawie (z O. Hansenem i L. Tomaszewskim); tworzył także plakaty, grafikę książkową (fantazyjny układ graf. Czarów i czartów polskich J. Tuwima), projekty scenograficzne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama