ARCHEOLOGICZNE ŹRÓDŁA

materialne relikty działalności człowieka, zachowane gł. w ziemi; dzielą się na źródła nieruchome (miejsca zamieszkania - jaskinie, domostwa, osady, grody, miasta; miejsca pochówków; miejsca wydobycia surowców i produkcji rozmaitych przedmiotów; miejsca kultu; urządzenia komunikacyjne - drogi, mosty, porty) i ruchome (narzędzia pracy, przedmioty użytku domowego i gospodarskiego, szczątki pożywienia, broń, ozdoby, środki komunikacji, przedmioty kultu).

Reklama

Powiązane hasła:

ARCHEOLOGIA, ARCHEOLOGICZNA KULTURA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama