EISNER Jan

(1885-1967)

archeolog czeski; prof. uniw. w BratysławiePradze; czł. Czechosłowackiej Akad. Nauk; badacz archeologii Słowian, zwłaszcza na terenie Słowacji; m.in. prace: Slovensko v pravěku, Devinska Nová Ves, Rukovět slovanské archeologie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama