FEDERMESSER

(archeol.) górnopaleolityczny kompleks kulturowy, rozwijający się 12-10 tysięcy lat temu na terenach dzisiejszej Polski, wsch. NiemiecHolandii. Ludność związana z kompleksem F. zajmowała się polowaniami na różnorodną zwierzynę leśną (łosie, jelenie, dziki, żubry); łowy miały charakter traperski (polowania indywidualnych myśliwych), odmiennie od prowadzonych we wcześniejszym okresie zbiorowych polowań na określone gatunki zwierząt (np. renifery).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama